slide 55 $slide)} ?>
Untitled Document อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา = 644:188 = 77.4:22.6, ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) ของอาจารย์ประจำทั้งหมด = 80.28%=(57/71) ข้อมูล ณ 6/07/16 : จำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น = 71 คน เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก = 58คน =81.69% ข้อมูล ณ 6/07/16: วิสัยทัศน์ คือ “เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำระดับโลก เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมโลก”

ภารกิจด้านวิชาการ
ปฏิทินกำหนดการต่างๆ


สายด่วนผู้บริหารfacebook.com/AMSatKKU

สถิติการเยี่ยมชม

223219
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
56
196
561
221768
888
4126
223219

Your IP: 54.197.65.227
Server Time: 2016-12-08 03:56:58
Visitors Counterคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482 e-mail ams@kku.ac.th     Admin