ภาพกิจกรรมประจำปี 2563 พิมพ์

ภาพกิจกรรมประจำปีคณะเทคนิคการแพทย์ 2563