ภาพกิจกรรมประจำปี 2562 พิมพ์

ภาพกิจกรรมประจำปีคณะเทคนิคการแพทย์ 2562