การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร

การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร
ควรปรับปรุง
143  89.9%
มากที่สุด
2  1.3%
มาก
0  0%
ปานกลาง
0  0%
น้อย
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  159
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 15:28 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 11:40 น.