การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร

การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร
ควรปรับปรุง
669  91.3%
มากที่สุด
2  0.3%
มาก
0  0%
ปานกลาง
0  0%
น้อย
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  733
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 15:28 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน 2020 เวลา 07:50 น.