การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร

การแสดงภาพกิจกรรมเหมาะสมมากน้อยเพียงไร
ควรปรับปรุง
955  91.2%
มากที่สุด
2  0.2%
มาก
0  0%
ปานกลาง
0  0%
น้อย
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  1047
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 15:28 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2020 เวลา 04:02 น.