The News
ภาพกิจกรรมประจำปี 2551 PDF พิมพ์ อีเมล

มกราคม

 1. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการมอบของขวัญปีใหม่
 2. สำนักทะเบียน_อวยพรปีใหม่
 3. บัณฑิตวิทยาลัย_อวยพรปีใหม่
 4. คณะพยาบาล_อวยพรปีใหม่
 5. Professor yoshihide ogawa_7-1-08
 6. คณะผู้ประเมินโครงการยกระดับปริญญาตรี_10-1-08
 7. ตลาดนัดหลักสูตร 17 ม.ค. 2551
 8. แขกชาวสวีเดน_24-1-08
 9. งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2551_25-1-08
 10. ขอนแก่นมาราธอน _27-1-08

กุมภาพันธ์

 1. การเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพฯ 1 ก.พ. 2551
 2. ภาพอาจารย์ 7 ก.พ. 2551
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น_20 ก.พ.2551
 4. งานศพแม่ของ อ.วิชัย_23 ก.พ.2551
 5. คณบดีให้โอวาท นักศึกษาออกฝึกงาน(กายภาพฯ) 25 ก.พ. 2551
 6. นักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-ญี่ปุ่น 25 ก.พ. 2551
 7. นายกสภากายภาพฯพบคณบดี 25 ก.พ.2551
 8. ม.สงขลาเยี่ยมชมคณะฯ 25 ก.พ. 2551
 9. อบรมเชิงวิชาการเรื่อง Manipulative therapy and fascia release_26-29 ก.พ.2551
 10. ปัจฉิมนิเทศ นศ.ปีที่ 4 27 กพ.2551

มีนาคม

 1. Picture_Dr.2006-2007
 2. โครงการSummer camp in kku 19 มี.ค.2551
 3. การแถลงผลการดำเนินงาน และมอบงานผู้บริหาร ชุดใหม่ 5 มี.ค.2551
 4. ทอดผ้าป่า_9 มีนาคม 2551
 5. บรรยายพิเศษ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส 28 มี.ค.2551
 6. ผอ.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วแสดงความยินดี คณบดีใหม่ 14 มี.ค.2551
 7. ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน 25 มี.ค. 2551
 8. ม.อุบลเยี่ยมชม คณะ ฯ 28 มี.ค.2551
 9. ร.ร.เจริญธานี แสดงความยินดีกับ คณบดี 20 มี.ค.2551
 10. ศูนย์หัวใจแสดงความยินดีกับ คณบดีใหม่_7 มีนาคม 2551

เมษายน

 1. ผู้บริหารพบบุคลากร สายผู้สอน 1 เม.ย. 2551
 2. พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา โครงการพิเศษ 3 เม.ย.2551
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ประชุมการประเมิน_3 เม.ย. 2551
 4. นักศึกษาลาว อวยพรปีใหม่ไทย 10 เม.ย.51
 5. สงกรานต์ มข. 10 เม.ย.51
 6. สงกรานต์คณะฯ 11 เม.ย.51
 7. เสวนาบ่ายวันอังคาร 22 เม.ย. 2551
 8. ประชาสัมพันธ์ มข.สัมภาษณ์คณบดี 22 เม.ย. 2551
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าแสดงความยินดี 23 เม.ย. 2551
 10. ภาพคณบดี 23 เม.ย.2551

พฤษภาคม

 1. สัมมนา 2-4 พ.ค. 51
 2. บรรยายพิเศษ โดย Professor Robert brown 14 พ.ค.51
 3. ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตฯ 23 พ.ค.2551
 4. นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 24 พ.ค.2551
 5. “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ ” รุ่นที่ 2_25 พค.51
 6. ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ 25 พ.ค. 2551
 7. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คณะเทคนิคการแพทย์  สถานภาพปัจจุบัน_27 พค.51
 8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 พ.ค.2551
 9. ภาพถ่ายนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 30 พ.ค.2551

มิถุนายน

 1. พิธีมอบใบประกาศ นักศึกษา สปป.ลาว 2 มิถุนายน 2551
 2. แขกชาวญี่ปุ่น 3 มิย.51
 3. ศูนย์บริการวิชาการเข้าแสดงความยินดีกับคณบดี 4 มิถุนายน 2551
 4. นศ.ซ้อมเชียร์ 5 มิย.51
 5. กิจกรรมน้องใหม่
 6. รายงานตัวน้องใหม่ 51
 7. “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ ” รุ่นที่ 3_8 มิย.2551
 8. “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ ” รุ่นที่ 4_15 มิย.51
 9. E-saan Innovation Show 2008_12 June 2008
 10. พิธีไหว้ครู คณะฯ 19 มิ.ย.2551
  - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วันไหว้ครู
 11. มอบของที่ระลึกการบรรยายพิเศษ 26 มิ.ย.2551
 12. “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ ” รุ่นที่ 6_29 มิย.51
 13. ภาพถ่ายพิธีมอบใบประกาศ สปป.ลาว

กรกฏาคม

 1. บรรยาย free living amoeba(FLA) Importance of detection and identification_1 กรกฎาคม 2551
 2. ทอดถวายหลอดไฟฟ้าวันเข้าพรรษา_16-7-51
 3. ครบรอบ 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 16 ก.ค.2551
  - บริจาคโลหิต
  - ภาพบอร์ดงานสถาปนา ประกวดภาพวาดและเรียงความ
  - มอบรางวัลการวาดภาพและประกวดเรียงความ
 4. ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารพยาธิวิทยาคลินิก โครงการพิเศษ_21-7-51
 5. ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจคุณภาพภายใน 25 ก.ค.2551
 6. การอบรม..การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 29 ก.ค.2551
 7. กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย_30 มิย.-16 กค. 2551
 8. แนะแนวสัญจร

สิงหาคม

 1. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 4 ก.ย.2551
 2. นศ.ญี่ปุ่น
 3. นศ.แลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคณบดี_15 สค.2551
 4. PT_Seminar_19 สค.2551
 5. งานวันวิทยาศาสตร์_18 สค.2551
 6. สัมมนาของกายภาพ 19-21 ส.ค. 2551
 7. Lab_20 สค.2551
 8. PT_Seminar_20 สค.2551
 9. บรรยากาศรอบๆ บ้านเรา_20 สค.2551
 10. A new  look at the structure of conduit arteries the two layered media_22 สค.2551
 11. อบรมการตัดเกรดทาง website_26 สค.2551
 12. นศ.ญี่ปุ่น ลาคณบดีกลับประเทศญี่ปุ่น_27 สค.2551
 13. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด_22 สค.2551

กันยายน

 1. แขกชาวญี่ปุ่น_5 กย.2551
 2. เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนง.มข_5 กย.2551
 3. 8 กย.2551
 4. งานเกษียณ มข. 15 กย.2551
 5. ต้นไม้หักโค่น_16 กย.2551
 6. มอบใบประกาศ 16 ก.ย. 2551
 7. นศ.MT โครงการพิเศษเข้าร่วมประเมินรายวิชา 16-17 ก.ย.2551
 8. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องขั้นตอรการทำงาน_16-9-51
 9. มุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.สุภาภรณ์ 19 ก.ย. 2551
 10. พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 24 ก.ย. 2551
 11. รศ.ชูชาติ ให้โอวาส นศ.PT
 12. Pt in Japan_29 Aug-1 Sep'08
 13. งานเกษียณ รศ.สุภาภรณ์ 19 กย.51

ตุลาคม

 1. โครงการพบปะแลกเปลี่ยนปัญหา นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา1-2551_3 ตค.2551
 2. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาศึกษาทั่วไป 2 ตค.2551
 3. ม.วงษ์ชวลิตกุล เยี่ยมชมคณะฯ 6 ต.ค.2551
 4. แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคนิคฯครั้งที่ 1, 14 ต.ค.2551
 5. แผนการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 17 ต.ค.2551
 6. การฝึกงานร่วม นศ MT4 ไทยญี่ปุ่น 21 ต.ค.2551
 7. วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค. 2551
 8. ประชุมคณบดี ศูนย์วิทยาศาสตร์ 30 ต.ค.2551
 9. Patvisit 2008

พฤศจิกายน

 1. นักศึกษาพบอาจารยืที่ปรึกษา 3 พ.ย.2551
 2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา 6,7,11 พ.ย.2551
 3. ชนะการแข่งขันโบว์ลิ่ง สมาคมนักข่าว 22-11-51
 4. นศ.ได้รับรางวันเรียงความ และประกวดกระทง_25-11-08
 5. การบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้เทคนิค Mass Spectrometry ในการวิจัยโปรตีน 28-11-51
 6. PT
 7. คุณแกบี้ สอนภาษาจีนและอังกฤษ
 8. เบื้องหลังป้ายงานรับปริญญา
 9. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะฯเข้าดูงานฯ

ธันวาคม

 1. ไฟหน้าคณะฯ 6-12-08
 2. การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลวันศรีนครินทร์ _10 ธันวาคม 2551
 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสนับสนุน 13 ธ.ค.51
 4. การให้ข้อมูลแก่อาจารย์แนะแนว 12 ธ.ค.51
 5. ธนาคารกสิกรมอบกระเช้าปีใหม่ 17 ธค.51_9.00น
 6. งานนัดพบบัณฑิต 19 ธ.ค.2551
 7. พระราชทานปริญญาบัตร 51 22 ธ.ค.2551
 8. โครงการวิจัยฯ จากโครงการ IRPUS 23 ธ.ค.51
 9. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 24 ธันวาคม 2551
 10. การบรรยายการปรับปรุงการเรียนการสอนและการฝึกงานใน รพ. 25 ธ.ค.51
 11. สุขสันต์วันปีใหม่ 2552...26 ธ.ค.51
 12. คณะนิติศาสตร์เข้ามอบของขวัญปีใหม่_29 ธ.ค.2551
 13. Happy New year 2009 รอบ2_โรงรถ 30 ธค.51
 14. บ.top team กราบสวัสดีปีใหม่คณบดี 30 ธค.52
 15. ค่ายเทคนิค
 16. งานเลี้ยงเมลล์เบิร์นวันสุดท้าย
 17. ภาพถ่ายกลุ่มกุมารเวชศาสตร์
 18. ภาพถ่ายกลุ่มวิชาเคมีคลินิก
 19. ภาพถ่ายกลุ่มวิชาจุลชีวฯ
 20. ภาพถ่ายกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก
 21. ภาพถ่ายกลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 22. ภาพถ่ายนักศึกษาใส่เสื้อ 30 ปี
 23. ภาพถ่ายบุคลากรสถานฯ
 24. ภาพถ่ายผู้บริหาร
 25. ภาพถ่ายสาขากายภาพ