ภาพกิจกรรมประจำปี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

มกราคม

 1. อวยพรปีใหม่ นักศึกษา ป.โท สาขาพยาธิวิทยาฯ 4ม.ค.2554
 2. ประชาพิจารณ์ มคอ.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(6ม.ค.54)
 3. ผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. เข้าพบผู้บริหารคณะฯ(11ม.ค.54)
 4. สายวิชากายภาพให้บริการกายภาพบำบัด งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ปี2554(22ม.ค.54)
 5. งานคืนสู่เหย้า เรารักมข. 2554(23ม.ค.2554)
 6. Dr.Manabu Atoผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ(โครงการวิจัยCellular)25ม.ค.54
 7. KM-โปรแกรม n-workload
 8. คณะเภสัชฯดูงานe-office
 9. นักเรียนสาธิต( มอดินแดง) เยื่มชมคณะฯ 25 ม.ค.2554  
  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดงดูงานคณะฯ(25ม.ค.54)
 10. อาคันตุกะญี่ปุ่น Satomi Iwata (26 ม.ค. 54)
 11. ผู้บริหารเลี้ยงปีใหม่
 12. อบรม Flow cytometry(Workshop)
 13. อวยพรปีใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจฯ
 14. อวยพรปีใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 15. อวยพรปีใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์
 16. อวยพรปีใหม่ โรงแรมฌาร์ม บูติค

กุมภาพันธ์

 1. บรรยายกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2 ก.พ. 2554
 2. นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์เยี่มชมคณะฯ 4 กพ.2554
 3. แสดงความยินดีกับอธิการบดีในการรับตำแหน่งใหม่(4ก.พ.54)
 4. โครงการ 3D สี่ประสาน 5 dr2554
 5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ 7 กพ.2554
 6. การบรรยายnext generation(8ก.พ.54)
 7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพในศูนย์วิทย์ฯครั้งที่1_2554(8ก.พ.54)
 8. การเขียน บทความวิจัย โดย.อ.สุพรรณ 9 กพ.2554

มีนาคม

 1. ทอดผ้าป่า อ.เขาสวนกวาง 5 มี.ค. 54
 2. นศ.กายภาพมอบเตียงให้คณะฯ(9มี.ค.54)
 3. ต้อนรับอาคันตุกะ จากคณะเทคโน  9 มีนาคม 2554
 4. สัมมนาPMQA PL 11-12มี.ค.54
 5. บรรยาย เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง 16 มี.ค.54
 6. เลือกตั้งกรรมการประจำคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ28มี.ค.54
 7. ต้อนรับอาคันตุกะ 29 มี.ค.2554
 8. สัมมนา การวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย 29 มี.ค.2554
 9. สถาบันกวดวิชาU-Brainเยี่ยมชมดูงานคณะเทคนิคการแพทย์

เมษายน

 1. สัมมนาบุคลากร 5 เม.ย.2554
 2. ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการพิเศษ 5 เม.ย.2554
 3. สัมมนา 9-10 เมย. 54
  - กล้อง รศ.นันทรัตน์
  - กล้องพี่อั๋น
 4. ภาพงานวันสงกรานต์คณะฯ 11 เม.ย.2554
 5. guestจาก สปป.ลาว 18 เม.ย.54
 6. ต้อนรับ นศ.โครงการยกระดับ สปป.ลาว 18 เม.ย.2554
 7. นักศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป 21 เมย. 54
 8. 29เม.ย.54 อบรมส่งเสริมศักยภาพนศ.ด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ(PT)

พฤษภาคม

 1. 5พ.ค.54 Prof.SoyaและProf.Alexบรรยายพิเศษ(PT)
 2. การบูรณาการ การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง 6 พ.ค.2554
 3. แสดงความยินดีคณะสัตวแพทย์ฯ 10 พ.ค. 54
 4. นัดพบผู้ปกครอง ปี 2554  21 พ.ค.2554
 5. ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ปีที่ 1 22 พ.ค.2554
 6. กิจกรรมนักศึกษา  สู่อาเซียน 23 พ.ค.2554
 7. ปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค.2554
 8. ปฐมนิเทศ นักศึกษา สาขาชีวเวชฯ 24 พ.ค.2554
 9. ต้อนรับ Prof.David 25 พ.ค.2554
 10. ต้อนรับ นศ.แพทย์ จากสิงคโปร์ 25 พ.ค.2554
 11. ปฐมนิเศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 27 พ.ค.2554
 12. ประถมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 27 พ.ค. 2554
 13. พิธีมอบประกาศนียบตร สปป.ลาว 27 พ.ค.2554

มิถุนายน

 1.  ร่วมชื่นชมคนต้นแบบชาว มข. 1 มิ.ย.2554
 2. มอบดอกไม้อาจารย์ 2 มิ.ย.54
 3. อบรมการใช้อุปกรณ์โสตฯ9มิ.ย.54
 4. สปป.ลาว 10-12 มิย.2554
  - เที่ยวลาวsholly
  - เที่ยวลาวกล้องพี่จงจิตร
  - เที่ยวลาวพี่ยู่ยี่
  - เที่ยวลาวพี่หลอ
 5. ต้อนรับอาคันตุกะจากมาเลเซีย 15 มิ.ย.2554
 6. ครบรอบ 40 ปี คณะพยาบาลฯ 24 มิ.ย.2554
 7. แสดงความยินดี คณบดีใหม่ ศึกษาศาสตร์ 24 มิ.ย.2554
 8. แสดงความยินดี คณบดีใหม่วิศวะฯ 24 มิ.ย.2554
 9. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการเรียนอย่างเป็นระบบ 29 มิย. 54
 10. ฉีดไวรัสตับอีกเสบ บี
 11. ชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้
 12. นักศึกษา จีน
 13. สอนภาษาเกาหลี
 14. สัมมนาวิจัย-ราชาวดี
 15. ไหว้ครู 2554

กรกฏาคม

 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษ 4 ก.ค.2554
 2. ชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ 5 ก.ค.2554
 3. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 6 ก.ค.2554
 4. พบ อ.ที่ปรึกษา 8 ก.ค.2554
 5. เล่าสู่กันฟัง 9ก.ค.54
 6. กิจกรรม 5ส 12 กค. 54
 7. กิจกรรม share  and Learn 12 ก.ค.2554
 8. สอนทำเหรียญโปรยทาน 12 กค. 54
 9. ครบรอบ 33 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ 14 ก.ค.2554
 10. พบอ.ที่ปรึกษา
 11. อาจารย์พิเศษ

สิงหาคม

 1. ประชาพิจารณ์ผลการปฏิบัติราชการ 2 ส.ค. 2554
 2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เข็ม2(29ส.ค.54)
 3. พิธีวางพวงมาลา วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2554
 4. ต้อนรับนศ.ญี่ปุ่น 22 ส.ค.2554

กันยายน

 1. เทคนิคการแพทย์ชุมชน2ก.ย.54
 2. ตรวจประเมินรอบ 3 6 ก.ย.2554
 3. รับมอบศาลา 7 ก.ย.2554
 4. ครบรอบวันสถาปนาคณะแพทย์ 9 ก.ย.2554
 5. Show&Share 2011 (13 กย. 54)
 6. ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 13 ก.ย. 2554
 7. ต้อนรับอาคันตุกะ จากเบลเยี่ยม 13 ก.ย.2554
 8. งานเกษียณอายุราชการ  20 ก.ย.2554
 9. รศ.สุภินันท์ สเป็ค-สายเชื้อ 21ก.ย.54
 10. ต้อนรับ อาคันตุกะ จากเวียตนาม 23 ก.ย.2554
 11. วันมหิดล 24ก.ย.54
 12. ประชุมคณบดีศูนย์วิทย์28ก.ย.54
 13. งานเกษียณอายุราชการมหา'ลัย30ก.ย.54

ตุลาคม

 1. นักศึกษาแลกเปลี่ยน MT นำเสนอสรุปการดูงาน 11 ต.ค 54
 2. MT IDOL 18ต.ค.54
 3. Special talk 25 Oct 2011 (GL)
 4. ต้อนรับแขก อ.กาญจนา 25 ต.ค.2554
 5. ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน MT 30 ต.ค 54
 6. โครงการ สุขภาพจิตดีด้วยธรรม
 7. ต้อนรับผู้บริหาร คณะสหเวชฯ ม.บูรพา
 8. นักศึกษากายภาพบำบัดจากประเทศเยรมนีศึกษาดูงาน
 9. สรรหา กก.คณะฯ

พฤศจิกายน

 1. KM วิเทศ 8 พย. 54
 2. ครบรอบ 33 ปี คณะสาธารณสุขฯ
 3. ต้อนรับแขก อ.นฤมล

ธันวาคม

 1. งานพบปะสังสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 8 ธ.ค.2554
 2. งานนัดพบบัณฑิต 2554 19ธ.ค.2554
 3. งานซ้อมรับปริญญาบัตร 19 ธ.ค. 2554
 4. งานประราชทานปริญญาบัตร 2554...20 ธ.ค.2554
 5. ครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชฯ 23 ธ.ค.2553
 6. งานเลี้ยงปีใหม่ 28 ธ.ค.2554
 7. ครบรอบวันสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ  30 ธ.ค.2554
 8. ปีใหม่ 2555
 9. มอบของขวัญให้กลุ่มแม่บ้าน