ภาพกิจกรรมประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

มกราคม

 1. ธนาคารกรุงศรีฯ สวัสดีปีใหม่
 2. โรงแรมเจริญธานี สวัสดีปีใหม่
 3. รร.ศรีสังวาลย์สวัสดีปีใหม่
 4. บรรยายพิเศษ อ.เต็มดวง 31 ม.ค.2555
 5. ปีใหม่ มข

กุมภาพันธ์

 1. พิธีมอบรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2553 1 กพ. 55
 2. ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.pt ชั้นปีที่ 4  22 ก.พ.2555
 3. บรรยาย endnote x5 14 ก.พ.2555
 4. ปัจฉิมนิเทศ นศ.MT 15 ก.พ.2555
 5. อบรม จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ 28 ก.พ.2555
 6. นศ.รับรางวัลโคลงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่3

มีนาคม

 1. ศูนย์บริการวิชาการ แสดงความยินดี คณบดีใหม่  1 มี.ค.2555
 2. แถลงผลงานและมอบหมายงาน แก่ ผู้บริหารใหม่ 5 มี.ค.2555
 3. บรรยายพิเศษ..โดย Soisugwan Satarug  9 มี.ค. 2555
 4. ต้อนรับ..แขกกลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด 12 มี.ค.2555
 5. KM กลุ่มภาระกิจด้านวิชาการ 13 มี.ค.2555
 6. ต้อนรับแขก จาก KHSU  15 มี.ค.2555
 7. พบคณบดี ม.ราชมงคลอีสาน

เมษายน

 1. ดูงาน ประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2-04-55
 2. KM - การจัดซื้อวัสดุวิธีตกลงราคา โดย เอมอร 3-04-55
 3. บรรยายพิเศษ การประเมินตนเอง  4 เม.ย.2555
 4. เลี้ยงส่งและขอคุณ..คุณมาลัย  5เม.ย.2555
 5. ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา โครงการพิเศษ 6 เม.ย.2555
 6. สงกรานต์ 55..11 เม.ย.2555
  - กล้อง 1
  - กล้อง 2
  - กล้อง 3
 7. สงกรานต์คณะฯ55 12 เม.ย.2555
  - กล้อง 1
  - กล้อง 2
 8. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  18-19 เม.ย.2555
  - กล้อง 1
  - กล้อง 2
  - กล้อง 3
 9. สัมมนาจังหวัดชลบุรี19-22 เมษายน 2555
  - 200455
  - 210455
  - 220455
 10. ต้อนรับผู้บริหาร สปป.ลาว 23 เม.ย.2555

พฤษภาคม

งานพระราชทานผ้าไตร ทนพ.มารุตพงศ์ เดชอาญา 12 พ.ค.55
สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบ admission 15-16 พ.ค.55
กิจกรรม KM พี่นุช 22 พ.ค. 2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 27 พ.ค.2555
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 27 พ.ค.2555 นักศึกษาถ่ายกับอ.ที่ปรึกษา
QA กลุ่มวิชา MT 22 พ.ค. 2555
นัดพบผู้ปกครอง นศ.ใหม่ 2555 20 พ.ค.2555
ปฐมนิเทศ นศ.โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1  20 พ.ค.2555
KM คุณชูสิทธิ์ 29 พ.ค. 2555
เตรียมความพร้อมผู้นำกิจกรรม 55 23 พ.ค. 2555
ปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา 21 พ.ค.2555
ภาพคณาจารย์และนักศึกษาหลักศูตร ป.เอก วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์  21 พ.ค.2555

มิถุนายน

พิธีมอบประกาศนียบัตร สปป.ลาว
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัตราผู้บริจาคโลหิตสูงสุด
medical online Database adn libarry services 27 มิ.ย.2555
ต้อนรับอาคันตุกะ จากออสเตรเลีย 5 มิ.ย.2555
ทีบบริหาร สปป ลาว เยี่ยมชมคณะฯ19 มิ.ย.2555
ต้อนรับอาคันตุกะ จาก ไจก้า 8 มิ.ย.2555
ไหว้ครูคณะฯ ปี 2555 ...21 มิ.ย. 2555
ฟรีเซ็นเตอร์เสื้อ 1 มิ.ย.2555
ฝ่ายพัฒนาฯพบนักศึกษา MT1,PT1 28 มิ.ย. 2555
พิธีปลูกต้นราชาวดี 29 มิ.ย.2555
การสรรหาหัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์

กรกฏาคม

KM การจัดเก็บและทำลายเอกสาร 17 ก.ค. 2555
การพิเคราะห์งานสู่วงจรคุณภาพ 10 ก.ค. 2555
ต้อนรับแขก อ.สุพรรณ 9 ก.ค.2555
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  9 ก.ค.2555
บรรยายพิเศษ บรรยาย 6  10 ก.ค.2555
เปิดการอบรม ของ อ.ยุพา 2 ก.ค.2555
สัมมนา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 30 ก.ค.2555
ต้อนรับคณะนักเรียน เยี่ยมชมคณะฯ 6 ก.ค.2555
วันคล้ายวันสถาปนา คณะฯ 18 ก.ค.2555
Km คุณจันทร์หอม .24 ก.ค.2555
การบรรยายพิเศษ เนื่องในวันค้ายวันสถาปนาคณะฯ 18 ก.ค.2555
คณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมคณะฯ 6 ก.ค.2555
ต้อนรับแขกจากญี่ปุ่น 27 ก.ค.2555
ทริบนี้ที่เชียงคาน จ.เลย 28-29 ก.ค. 2555
ปฐมนิเทศ นศ.ชีวเวชศาสตร์ 2 ก.ค.2555
เลี้ยง-ออย 25 ก.ค.2555

สิงหาคม

7 ส.ค.2555 เครื่อข่ายนักศึกษาสู่อาเซียน
1 ส.ค. 2555 แห่เทียนเข้าพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์
ม.นเรศวรศึกษาดูงานของคณะฯ
พิธีวางพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2555

กันยายน

5 ก.ย. 2555 นศ.รับมอบทุนเซลล์
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 ก.ย.2555
ร่วมงานเกษียนอายุราชการ มข. 28 ก.ย.2555
1 กย.2555 ทำบุญ9วัด
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 10 ก.ย.2555

ตุลาคม

ต้อนรับ คณาจารย์จากม.อุบล
KM PDCA 9 ต.ค. 2555
ต้อนรับอาคันตุกะ อ.นงนุช 16 ต.ค.2555
ต้อนรับอาคันตุกะจากสหรัฐ 3 ต.ค.2555
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด 9-11 ต.ค.2555
พิธีมอบเสื้อกาวน์ 21 ต.ค.2555

พฤศจิกายน

ฝ่ายพัฒนาฯพบนักศึกษา ภาคปลาย 55
บอลประเพณีศิษญ์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
ครบรอบวันสถาปนา คณะสาธารณสุข 30 พ.ย.2555
สัมมนา กลุ่มเคมีคลินิก 7 ธ.ค.2555

ธันวาคม

1.สีมมนาวิชาชีพ ครั้งที่ 8 1-2 ธ.ค.55
2.Arkray เข้าพบคณบดี
3.Pullman Hotel อวพรปีใหม่และเข้าพบคณบดี 19 ธ.ค. 55
4.นัดพบที่ปรึกษา
5.อวยพรปีใหม่คณะเภสัชฯ 21 ธ.ค. 55
6.อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่นเข้านวดไทย 22 ธ.ค. 55
7.สำรวจความต้องการชุมชน อบต.ขามป้อม
8.อวยพรปีใหม่คณบดี
9.คณบดีอวยพรปีใหม่คณะวิทยาการฯ
10.นัดพบบัณฑิตศึกษา 24 ธ.ค.2555
11.Dr.Yasuda และครอบครัว 24 ธ.ค 55
12.โครงการถึงเวลาถ้าต้องเข้าเรียน 26 ธ.ค 55
13.อวยพรปีใหม่คณบดี 26-27 ธ.ค 55