slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

ประธานกรรมการ

ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

สาระน่ารู้

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาฯ แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิพัฒนาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มข.

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาฯ แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น

       เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มข. พร้อมด้วย คุณสำรวย แก้วสีขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482