slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

ประธานกรรมการ

ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

สาระน่ารู้

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมปี 2559 

บริจาคเงืนเพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนพิการโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 

 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482