ระบบสืบค้นบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code
ตำแหน่ง
ระดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
เพศ
ประเภท
สังกัด
วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง
สถานะ
 

สร้างเป็น Excel
ผลการค้นหา มี 0 รายการ
No.
ตำแหน่ง
ระดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
เพศ
ประเภท
ประเภท
สังกัด
วันเริ่ม
ปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุด
สัญญาจ้าง
สถานะ